Meny

Vice GM och officers rättigheter:

Guildens vice GM och alla officers bevakar att alla våra raiding regler och allmäna regler efterföljs och vidtar de åtgärder som behövs när det är absolut nödvändigt. Alla har olika typer av roller och ansvar, varierat beroende på vad man kommit överens om.

Varje enskild vice GM eller officer har samma rättigheter och privilegier som GM att kicka, demota eller banna medlemmar, för guildens bästa, från alla våra platformar, vilket inkluderar discord eller direkt in-game.

( Det är upp till varje enskild vice GM eller officer att själv avgöra vad som är bäst för guilden. )

- Raiding regler:

- Om du planerar att sluta spela under en tid ( som Core raider ), meddela detta till GM, annars demotas du direkt.

- Kom alltid förberedd för raids, vilket innebär att du måste ha full Enchant / Gem / och ha Flasks tillgängliga.

- Om du går AFK under raiden, meddela raidleader eller assistant innan du gör det.

- Om du joinat en raid, se till att du har tid att vara med till slutet.

- DBM och Discord är obligatoriskt under raiden.

- Signa in-game kalender

- Allmänna regler:

- Varje form av dispyt ​​i guildchatten är strängt förbjudet. Vi vill främja en community som bygger på ömsesidig respekt, samarbete och vänskap.

- Genom att bära guildnamnet representerar du oss alla. Dra inte skam på namnet < Immortals of Sweden > genom att vara respektlös.

- Alla former av annonsering i guildchatt / discord är strängt förbjudet.

- Om du bryter mot någon av Warmanes regler, kommer du bli direkt bortagen från guilden.

Looting System - DKP:

Vi använder oss av DKP, vilket fungerar som en auktion på ihopsamlade poäng från tidigare raids. Du kan se din nuvarande DKP i din officer note, eller se allas DKP via hemsidan. Du får +5 DKP för varje boss du är med och dödar, och +15 DKP när du är i raidgroup innan klockan 18.40.

BiS är alltid prio bidd, efter BiS list, och går före "uppgrades". Kravet att bidda på BiS items är även att du ska ha en total DKP på mer än 180.

Om ingen behöver itemet av de som kan bidda på det, biddas det som vanligt med MS först, och sedan OS, därefter rollas det ut som OS med vanlig roll.

Minimum bid är 10 DKP och ökas med +5.

Mount roll ( Invincible's Reins ):

lod1

För att kunna rolla på mountet ska man ha en total DKP på mer än 750. Om ingen som har över 750 total vill ha mountet, så rollas det bland de andra.

MINUS DKP:

Du förlorar -25 DKP om du uppfattas som AFK eller slackar under raiden.

Du förlorar -25 DKP om du inte är flaskad på Sindy/LK/Halion 25 HC.

Om du skulle gå offline under raid, har du 5 minuter på dig att meddela via discord vad som hänt.

EXTRA DKP:

Lady 25 HC, PP 25 HC, Sindy 25 HC, LK 25 HC ( one shot ) = +10 DKP

Full run ( one shot everything ) = +100 DKP
Bane / Light of Dawn / Halion 25 HC = +25 DKP

Speedy run = +150 DKP ( 2 timmar ) och Undying run = 500 DKP.

Top