Meny

class1

Blood: Låg
Frost: Hög
Unholy: Hög

class1

Balance: Medel
Feral Combat: Medel
Restoration: Medel

class1

Beast Mastery: Låg
Marksmanship: Medel
Survival: Låg

class1

Arcane: Låg
Fire: Medel
Frost: Låg

class1

Holy: Medel
Protection: Medel
Retribution: Medel

class1

Discipline: Hög
Holy: Låg
Shadow: Hög

class1

Assassination: Låg
Combat: Hög
Subtlety: Låg

class1

Elemental: Låg
Enhancement: Låg
Restoration: Hög

class1

Affliction: Medel
Demonology: Hög
Destruction: Medel

class1

Arms: Låg
Fury: Medel
Protection: Låg

Hög = Stort behov | Låg = Lågt behov

apply

Ansök till Immortals of Sweden:

* är obligatoriska fält.

Ingame Namn: *

Armory länk:

E-postadress: *

Class:

Role:

Gear Score:

Vad har du för experience i ICC/RS just nu?: *

Hur mycket är 18 + 2? *


Top